Tarief

Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk maar niet vrijblijvend. Betrokkenen moeten bereid zijn om zelf actief te zijn om tot een oplossing te komen.

Tijdens het kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur worden vragen beantwoord en wordt kort besproken wat de aard van het conflict is en hoe de kosten tussen partijen worden verdeeld. Als men besluit tot mediation wordt altijd een mediationovereenkomst opgesteld. Gesprekken duren meestal 1,5 tot 2 uur. De meeste mediations zijn in 4-8 gesprekken afgerond.

Aan het einde van een mediation wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Hierin staat beschreven wat partijen met elkaar zijn overeengekomen.

Tegenwoordig vergoeden de meeste rechtsbijstandsverzekeringen mediation. Het uurtarief van mediation bedraagt € 150,-exclusief btw (€ 181,25 incl. btw). De kosten worden meestal door beide partijen betaald. Natuurlijk kunnen partijen ook tot een andere verdeling komen.

Bij een arbeidsconflict is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten voor zijn rekening neemt.