Uitgangspunten, werkwijze en gevolgen

Mediation is een snelle, persoonlijke en betaalbare methode voor het oplossen van conflicten buiten de rechter om.

Uit cijfers blijkt dat bijna 80 procent van alle mediationtrajecten een voor betrokkenen aanvaardbare en duurzame oplossing oplevert.

Voorkom een gang naar de rechtbank 

NEEM CONTACT OP

VD Mediation werkt vanuit de filosofie dat ieder conflict geschikt is voor mediation.

Mediation is een intensief en soms confronterend proces. Het resultaat hangt af van de inzet en de bereidheid van alle betrokken partijen om een oplossing voor de problemen te zoeken.

Uitgangspunten

Wij begeleiden elk mediationtraject op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Mediation is altijd vrijwillig. Niemand kan gedwongen worden. De kracht van Mediation is juist, dat men zelf van het conflict af wil en zich daarvoor inzet. Maar Mediation is niet vrijblijvend. Partijen gaan zich hiervoor inspannen. En dan loont het.
  • Mediation is vertrouwelijk. Alle partijen verplichten zich tot geheimhouding. Dit geldt ook voor de mediator. Wat we bespreken komt niet naar buiten toe. Partijen kunnen onderling wel afspreken met wie ze wat gaan bespreken over de inhoud voor zover dit voor alle partijen acceptabel is. Voor de mediator is geheimhouding vanzelfsprekend.
  • De mediator heeft een strikt neutrale rol. Hij bedenkt niet de oplossing, maar helpt partijen weer tot echte communicatie te komen. Zo wordt er onderhandeld met het oog op gezamenlijke belangen. De mediator heeft geen oordeel over de kwestie zelf.
  • Voor mediation zijn alle partijen in het conflict nodig. Een conflict kan alleen opgelost worden door met de ander in gesprek te gaan.
  • Het staat vrij om de mediation op ieder moment af te breken. Ook als er nog geen gezamenlijke oplossing is gevonden. Zelfs dan kunnen partijen de gesprekken als nuttig hebben ervaren. Wellicht zijn ze zelfs op een spoor gezet van mogelijke oplossingen.

 

Werkwijze

Tijdens een vrijblijvend, gratis kennismakingsgesprek (max half uur) krijgen partijen antwoord op hun vragen. Daarnaast krijgen beide partijen de gelegenheid om in het kort hun kant van het verhaal over het conflict te vertellen.

Als partijen besluiten om het probleem via mediation op te lossen worden er concrete afspraken gemaakt over het mediationtraject. Hieronder vallen de eerder genoemde uitgangspunten. Maar ook de verdeling van de kosten komen hierin aan bod. Alle afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst iedere partij ondertekent.

Een aantal gesprekken worden samen met alle betrokkenen gevoerd. De gesprekken duren meestal anderhalf tot twee uur. Uitgangspunt is om binnen enkele weken tot een aanvaardbare oplossing voor iedere partij te komen.

Als er een oplossing wordt gevonden wordt deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden alle afspraken die gemaakt zijn vastgelegd. Het beschrijft rechten en plichten. Met de ondertekening ervan verklaren partijen dat zij zich houden aan dat wat zij zijn overeengekomen.

 

Gevolgen

  • Herstel van Communicatie. Partijen luisteren weer naar elkaar en van daaruit kan gezocht worden naar een aanvaardbare oplossing.
  • Herstel van de samenwerking. Door het maken van gedegen afspraken is het mogelijk om de samenwerking te hervatten.
  • Respectvolle beëindiging van de samenwerking. Het kan gebeuren dat partijen besluiten de samenwerking te beëindigen. Omdat alles aan de orde is geweest hebben partijen vaak geen behoefte om zich na afloop negatief over elkaar uit te laten.

Wilt u meer weten over mijn werkwijze? 

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP